Familien Justesens Fond

Formål #1

At støtte ved legater eller lån nuværende og tidligere medarbejdere i Brenderup Maskinfabrik A/S og Brenderup Trailers A/S, hvortil stifterne er eller har været knyttet

Formål #2

At yde bidrag til almennyttige formål

Formål #3

At yde økonomisk bistand efter bestyrelsens frie skøn til stifternes familier - i første række deres descendenter og sådanne descendenters ægtefæller.